Praleisti paruoštos paskaitos

Paruoštos paskaitos

Šiuolaikinėje visuomenėje mes visi norime bendrauti. Bendraujame namie, darbe, visuomenėje. Mūsų bendravimas dažnai priklauso nuo situacijos ir aplinkos, kurioje vyksta bendravimas. Dažnai lietuviškas žodis “bendravimas” keičiamas žodžiu “komunikacija” arba “komunikavimas”. Komunikacija yra kilęs iš lotynų kalbos (communicationis (communico) reiškia kvalifikuotai bendrauti žodžiu ir/ar raštu). Lotynų kalba communicare reiškia dalintis. Šis žodis, savo ruožtu, susijęs su lotynų kalbos žodžiu communis (liet. bendras). Komunikacija yra nenutrūkstantis, nesibaigiantis ir integralus procesas.

Informacinės visuomenės technologijų (IVT) kompetencija suprantama, kaip gebėjimas vystyti ir taikyti matematinį mąstymą, sprendžiant įvairias problemas; patikimai, kritiškai, kūrybiškai naudoti informacinės visuomenės technologijas namuose ir darbe, ieškoti, rinkti, apdoroti informaciją naudojant pagrindines kompiuterines programas ir internetą, naudoti elektronines visuomenės informavimo ir bendravimo priemones: elektroninį paštą, socialines interneto svetaines ir kt.

Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetenciją apjungia mokymosi mokytis ir kultūrinio sąmoningumo kompetencijos. Suaugusysis siekia vadovautis turima mokymosi ir veiklos patirtimi, naudojant ir pritaikant žinias, įgūdžius ir gebėjimus asmeninėje, profesinėje ir visuomeninėje veikloje.

Šis modulis yra skirtas savarankiškam verslumo kompetencijos lavinimui. Verslumo kompetencija šaime modulyje yra suprantama kaip įvairių žinių ir gebėjimų derinys, taikomas efektyviam ir ekonomiškam įvairių ūkinių, socialinių ir asmeninių klausimų bei problemų sprendimui. Todėl verslumo kompetencija apima ne tik (ir ne tiek) tas žinias ir gebėjimus, kurie yra reikalingi savarankiško verslo kūrimui ir plėtrai (rinkodaros, finansų valdymo, verslo vadybos žinios ir gebėjimai ir pan.), bet įvairias žinias ir gebėjimus, kurie reikalingi norint racionaliai ir ekonomiškai spręsti įvairias profesinio, visuomeninio ir asmeninio gyvenimo problemas bei situacijas, susijusias su užimtumu, darbo paieška, profesine karjera, profesinių uždavinių sprendimu, aktualių visuomeninių problemų sprendimu.