Moduliai

Verslumo kompetencijos

Šis modulis yra skirtas savarankiškam verslumo kompetencijos lavinimui. Verslumo kompetencija šiame modulyje...

Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencijos

Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetenciją apjungia mokymosi mokytis ir kultūrinio sąmoningumo kompetencijos. Suaugusysis siekia vadovautis turima mokymosi ir veiklos patirtimi, naudojant...

Skaičiavimo ir informacinės visuomenės technologijų (IVT) kompetencijos

Informacinės visuomenės technologijų (IVT) kompetencija suprantama, kaip gebėjimas vystyti ir taikyti matematinį mąstymą, sprendžiant įvairias problemas; patikimai, kritiškai, kūrybiškai naudoti...

Bendravimo gimtąja ir užsienio kalba kompetencijos

Šiuolaikinėje visuomenėje mes visi norime bendrauti. Bendraujame namie, darbe, visuomenėje. Mūsų bendravimas dažnai priklauso nuo situacijos ir aplinkos, kurioje vyksta bendravimas...